Ned. vlag British. FlagWebsite Converteert Posities van Lichten/Boeien in de Nederlandse Kust Wateren in GPX-geformatteerde Waypoints

assistentie bij het navigeren met behulp van draagbare GPS systemen
Dit programma converteert de locatie van vaste- en drijvende vaarwegmarkeringen in de Nederlandse kustwateren naar 'waypoints' welke kunnen worden geladen op GPS systemen die het GPX formaat ondersteunen.Om alle (meest recente) boeien waar te nemen die onder beheer staan van Rijkswaterstaat, klik op: all_bouys_of_The_Netherlands. De kaart van Nederland wordt getoond en door het aanklikken van "show bouys" (linkonder op de kaart), worden de boeien aangegeven in de vorm van rode rondjes. Door de cursor boven een rondje te plaatsen wordt de naam van de betreffende boei getoond.


De software is getest op een Garmin Etrex Vista HCx GPS apparaat maar zal ook op vergelijkbare systemen functioneren.

De plaats waar alle vaarwegmarkeringen kunnen worden gevonden is een website die gepubliceerd wordt door Rijkswaterstaat: http://www.vaarweginformatie.nl/fdd/main/infra/downloads. De vaarwegmarkeringen zijn onderverdeeld in twee groepen: vaste- en drijvende markeringen. Deze twee groepen gecombineerd resulteert in een totaal aantal van 13,613 boeien (okt. 10, 2011)

Veel draagbare GPS systemen kunnen meestal een maximum aantal waypoints aan en het bovengenoemde aantal overschrijdt deze limiet aanzienlijk. De Garmin Etrex Vista HCx bijvoorbeeld heeft als limiet een maximum van 1000 waypoints. Om deze reden wordt de complete set van markeringen opgesplits in groepen die elk een maximum heeft van 1000 waypoints. Dit heeft echter het gevolg dat wanneer men van de ene naar de andere regio vaart, de huidige waypoints plaats moet maken voor de nieuwe set van waypoints, door de oude markeringen te overschrijven. GPS apparaten met meer capaciteit kunnen dus de waypoints van meerdere groepen laden, al naar gelang hun capaciteit.

Wanneer een groep waypoints naar het GPS apparaat is geladen, worden de markeringen getoond op het scherm. Door een boei aan te klikken worden de karakteristieken van het licht getoond. Deze zijn: kleur, vorm, licht-karakter and installatie-datum.


Updates worden regelmatig verstrekt door Rijkswaterstaat. Dit programma controleert de website elke 24 uur op veranderingen. In dat geval worden de gegevens opgehaald, de posities van de markeringen uitgerekend, geconverteerd naar GPX formaat en gepubliceerd op deze website. Het geheel speelt zich volledig automatisch af, dus zonder ingrepen van buitenaf. Op deze manier zijn de meest recente markeringen beschikbaar.


Constructiedatum van deze pagina:     Sun Sep 1 2019 21:48:45

Datum meest recente update: Fri Aug 30 20:00:00 2019


De gebieden die hieronder worden getoond zijn gelinked naar GPX-files. Om de betreffende file te laden plaatst men de cursor boven de gewenste regio, druk op de rechter muistoets en selecteer: "Save Link as ...". De GPX file wordt op uw computer opgeslagen(bv. in de Downloads map)

De rechter kolom geeft het aantal waypoints aan per regio. Deze getallen worden bij elke verversing van de website opnieuw uitgerekend en getoond.Westerschelde-Oosterschelde-oost: 1188
VeerseMeer-Oosterschelde-west: 716
Grevelingen-Volkerak-Holl-Diep: 983
Haringvliet-Holl-Diep: 730
NieuweWaterweg: 772
NoordZee-kust-NL: 967
IJsselmeer-zuid: 1229
IJselmeer-noord: 1039
Wadden-west: 1101
Wadden-oost: 1170
Wadden-eems: 1059


Een alternatieve manier is om alle files in een keer te laden in een gecomprimeerde file, genaamd betonning.zip

Deze 11 GPX files zijn opgeslagen in een map, genaamd GPX en daarna 'gezipped' in een file (betonning.zip). Door het aanklikken van de link kan deze file opgeslagen worden. Na het 'uitpakken' kunnen de afzonderlijke waypoint files naar het GPS apparaat worden overgezet.

(Een alternatieve manier om de inhoud van de link op te slaan is door het aanklikken van de rechter muisknop en het selecteren van "Save Link as ....")
last update: Fri Aug 30 20:00:00 2019   betonning.zipDe volgende links tonen voorbeelden van waypoints betreffende verschillende regio's (getoond in GoogleEarth). De regio's tonen de situatie zoals die was op 23 september 2011. Als men een boei aanklikt worden de bijbehorende karakteristieken getoond.auteur: Klaas Dijkstra, Groningen, The Netherlands

kl.dijkstra"at"gmail"dot"com


Met dank aan H.J.C.Berendsen voor waardevolle en kritische opmerkingen

This public service is hosted by the University of Groningen, The Netherlands


NO WARRANTY and LIABILITY Disclaimer
The information offered by this website is provided on an "as is" basis and without waranties of any kind.